empty
home   /   contact  /   privacy

Privacy


Privacyverklaring VVAD

Vereniging Voor Afgestudeerden Dronten
www.vvadronten.nl
info@vvad.nl
KvK. 40060752


Privacy is een grondrecht en daartoe is de privacywetgeving de bescherming van het individu als uitgangspunt. Bij het verlenen van onze diensten en het versturen van onze nieuwsbrief verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De VVAD verwerkt de persoonsgegevens, u kunt deze doorgeven via info@vvadronten.nl of via het contactformulier
op de website www.vvad.nl.

Persoonsgegevens
De VVAD verwerkt de volgende gegevens:
 • uw voor- en achternaam;
 • uw woon- en eventueel postadres;
 • uw emailadres;
 • uw geboortedatum;
 • uw telefoonnummer(s);
 • uw datum van afstuderen;
 • uw bankrekeningnummer;
 • uw betalingswijze (bvk. automatische incasso).
Om u zo van informatie te kunnen voorzien zoals via digitale nieuwsbrieven, uitnodigingen en
informatievoorziening en ons magazine de Drieslagen en voor het innen van de contributie.

Doeleinden
De VVAD verwerkt deze persoonsgegevens alleen voor:
 • het onderhouden van contact, bijvoorbeeld uitnodigingen voor onze activiteiten
 • het versturen van de digitale nieuwsbrieven en ons magazine de Drieslagen
 • het innen van de contributie
Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening zal de VVAD nooit zo maar persoonsgegevens uitwisselen aan derden. De VVAD kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, in het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de specifieke doeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer de VVAD aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

De VVAD verstrekt uw gegevens niet aan commerciële bedrijven of goede doelen.

Over het bewaren van uw gegevens
De VVAD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Over de beveiliging van uw gegevens
De VVAD vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of diefstal. Onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens stellen wij ook niet op prijs. Daarom heeft de VVAD passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de VVAD, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Sociale knoppen 
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Google Analytics
Ter analyse van onze website gebruikt VVAD het statistiekenprogramma Google Analytics. Daarvoor is een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. In navolging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft VVAD Google Analytics op de juiste manier ingesteld door:
 • het laatste octet van uw IP-adres te maskeren;
 • de optie ‘gegevens delen’ uit te zetten;
Verder maakt VVAD op haar website  geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.